Domů / Doporučujeme / Co jsou svěřenecké fondy?

Co jsou svěřenecké fondy?

Pokud někdo používá termín svěřenecký fond a jiný zase svěřenský fond, jedná se v obou případech o správné označení. Zakládání svěřeneckých fondů je v jiných zemích tradiční metodou ochrany majetku, ale také slouží k charitativním účelům, k financování kulturních, vzdělávacích a jiných společensky prospěšných projektů. Kromě jiných také k podpoře útulků pro odložené domácí mazlíčky.

Co je to vlastně svěřenecký fond?

Ve své podstatě je to soubor majetku, který jeho majitel vyčlení k určitým účelům. Takto vyčleněný majetek zůstává anonymní. Také nemá žádnou právní subjektivitu, což znamená, že s ním nelze nijak nakládat (prodávat, darovat atd.) Zakladatel fondu pověří určitého člověka vykonáváním funkce správce. Jeho úkolem je hlídat naplňování účelu fondu a snažit se o rozmnožování jeho majetkové podstaty. Nárok na prospěch ze zisku svěřeneckého fondu má výhradně beneficient, což je osoba rovněž určená zakladatelem fondu.

Jaký majetek lze do svěřenského fondu vložit?

Mohou to být peníze, jakákoliv movitá věc nebo i nemovitost. Pokud bychom chtěli posuzovat založení svěřeneckého fondu z právního hlediska, bylo by možné jej přirovnat k založení nadace. Mezi těmito dvěma instituty je rozdíl v tom, že svěřenecké fondy nabízejí větší variabilitu. Druhým rozdílem je, že na svěřenské fondy se nevztahuje tak přísný dohled ze strany státu, jako na nadace.

Kdo může svěřenecký fond založit?

Zakladatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, která může fond založit jak k soukromému, tak veřejně prospěšnému účelu. Ve druhém případě je hlavním cílem svěřeneckých fondů výhradně „veřejné blaho“.

Co je účelem svěřeneckých fondů?

Záleží na tom, kdo je založí. Fyzická osoba může fond využít k zajištění své rodiny nejen na stáří, ale také k ochraně svého majetku. Tato ochrana se může hodit například v případě rizika, že by s majetkem chtěl lehkovážně nakládat některý člen rodiny, nebo kdyby hrozila exekuce na rodinný majetek. Právnické osoby, například firmy zakládají svěřenecké fondy za účelem zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky či mezi pracovníky firmy v podobě zaměstnaneckých benefitů.

Shlédněte také

Online propagace v zahraničí může nastartovat váš růst

Celý svět je příliš velký na to, abyste prodávali jen v České republice. Možná máte …